www.mamboteam.com
สถานีตำรวจภูธรยี่สาร
หน้าแรก
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
 
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
กิจกรรม/ผลงาน
แหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลากร
กต.ตร.
แจ้งเบาะแส ร้องเรียน
ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
สาระน่ารู้
ผู้ดูแลระบบ
Bookmark Website
Bookmark Page
Make homepage
ป่าชายเลน
ระดับผู้ใช้: / 0
แย่จังดีมาก 
แก้ไขโดย Administrator   
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

Image

ระบบนิเวศทางทะเล

   ระบบนิเวศคือแหล่งที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแบบหนึ่ง ทะเลไทยอยู่ในเขตร้อน เรามีระบบนิเวศชายฝั่ง 6 รูปแบบ

 • หาดหิน…มีคลื่นลมและกระแสน้ำรุนแรง องค์ประกอบของพื้นอาจใหญ่ขนาดก้อนหินหรือเล็กขนาดก้อนกรวด
 • หาดโคลน…มีคลื่นลมและกระแสน้ำเบา องค์ประกอบของพื้นเป็นโคลน
 • ป่าชายเลน…อยู่ในเขตน้ำกร่อยพื้นเป็นโคลน มีไม้ชายเลนเป็นผู้ผลิตและให้ที่อยู่อาศัยแก่สิ่งมีชีวิตอื่น
 • แหล่งหญ้าทะเล…พื้นเป็นทราย ปะการังเป็นสัตว์กลุ่มหลัก มีสาหร่ายเซลเดียวที่อาศัยในปะการังเป็นผู้ผลิต
 • ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง ทำไมจึงมีผลผลิตขั้นต้นและความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต มากกว่า หาดหิน หาดทราย และหาดโคลน?


ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง เป็นระบบนิเวศที่มีสิ่งมีชีวิตหลักในพื้นที่ ได้แก่ ไม้ชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง พวกเขาเป็นผู้ผลิตขั้นต้นให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารและที่หลบภัย ุ
 • ปูกินใบโกงกางที่เน่าเปื่อย ลูกปลาหลบตามรากโกงกาง ุ
 • กุ้งกุลาลายหลบตามใบหญ้าทะเล เต่าทะเลและพะยูนกินหญ้าเป็นอาหาร ุ
 • ดาวมงกุฎหนามกินปะการัง กุ้งมังกรหลบตามซอกปะการัง
หาดหิน หาดทราย และหาดโคลน ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลัก พืชและสัตว์ที่อาศัยต้องปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอด พวกเขาจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถทำได้ ุ
 • กุ้งมังกรอาศัยหินหลบภัยได้เหมือนปะการัง แต่กุ้งไม่มีอาหารพอเพียง ุ
 • ปูลมขุดรูอาศัยบนหาดทรายได้ แต่ปูอีกหลายชนิดทำไม่ได้เพราะขุดรูไม่เป็น ุ
 • หอยแครงฝังตัวในโคลนได้ แต่ลูกกุ้งกุลาดำอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีที่หลบภัย
เมื่อมนุษย์ทำลายไม้ชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง ระบบนิเวศจึงสูญสลายผลผลิต ขั้นต้น และความหลากหลาย ทางชีวิตจึงลดลงอย่างรวดเร็ว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 )
ถัดไป >
 
Top! Top!